لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

Design Thinking Poster

Design Thinking Poster

موزه تاریخ تجارت جندی شاپور برگزار میکند:
طراحی تفکر برای موزه،
طراحی رویداد مخاطب محور
سخنران ها:
مهران نوروزی
سحر فروزان پور
مریم دشتی زاده
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
ساعت ۱۵-۱۷
لینک ورود:

https://www.maryam-dashtizadeh.com/
به دلیل محدویت اولویت با دانشجویان رشته موزه داری است.
ثبت نام الزامیست.

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *