لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

گوشواره

عکس گوشواره نگین دار