لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

فیلم

موزه تاریخ تجارت جندی شاپور برای بهتر نمایش دادن اشیا خود، جهت استفاده ی علاقه مندان و پژوهشگران ، شروع به سه بعدی سازی اشیا کرده است و جزء اولین موزه های ایرانی می باشد که به این کار ارزشمند پرداخته است. 

از دیگر اقدامات موزه ی تاریخ تجارت جندی شاپور علاوه بر سه بعدی سازی  اشیا، موشن گرافی است ، که اشیا را به شکلی هنری تر نمایش میدهد.

موزه ی تاریخ تجارت جندی شاپور علاوه بر موارد ذکر شده در زمینه های مختلف دیگری نیز فیلم کوتاه تهیه کرده است مانند فیلم کوتاه “یک شی ساده” که برنده جایزه ی برنز جشنواره بین المملی AVICOM 2023 شد.

فیلم های موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

null

سه بعدی سازی

عکس از موشن گرافی

موشن گرافی

null

فیلم های موزه

>