لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

مقالات

مقالات ترجمه شده :

ترجمه-The-Future-of-Learning-Report-2022

پوستر ها و مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و سمینارهای بین المللی:

 

1- بررسی  الیاف مصنوعی لباس سلطنتی قرن بیستم منسوب به  فرح پهلوی

این پوستر در “نشست موقت مشترک ICOM-CC: مواد نساجی نیمه مصنوعی و مصنوعی در مد، طراحی و هنر” در سال 2022 ارائه گردید.

 

2- پایداری فرهنگی و حرفه ای در موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

این پوستر دربیستمین کنفرانس سه ساله ICOM-CC در والنسیا، اسپانیا سال 2023 ارائه گردید.