لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

برای مشاهده کامل گزارش کلیک نمائید.

null

حضور وزیر محترم میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری

null

نمایشگاه خط و خاک موزه تاریخ تجارت جندی شاپور در کاخ موزه سعدآباد