لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

سنگ

آثار سنگی

هنرهای وابسته به سنگ در ایران از دیرباز تاکنون تنوع بالایی داشته و مواردی همچون معماری سنگی، ساخت ابزار و وسایل سنگی، نقش برجسته سازی، ساخت احجام و مجسمه های سنگی، مهرسازی، قاب سازی، سنگ مزارسازی، معرق سنگی یا موزاییک، مرصع کاری، تراش جواهرات و سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی، تسبیح سازی، چاپ سنگی و جز آن را شامل می شده است. سنگ یکی از ابتدایی ترین مصالحی است که انسان برای ساختن ابزار و پناهگاه ها و رفع نیاز خود استفاده کرده است . دوره های کهن سنگی و پارینه سنگی نشان دهنده دوره هایی است که در آن کاربرد سنگ بر فلز و دیگر مصالح مقدم می باشد . آثار خانه های از سنگ چیده شده در شمال ایران متعلق به 7000 سال پیش موجود است . در ساختمانهای سنگی از سنگ لاشه همراه با ملاتهای گچ و آهک استفاده شده است چنانچه باید اذعان کرد که اگرچه سنگ به علت سنگینی و مشکلات حمل و نقل و استخراج تا حدی جای خود را به مصالحی نظیر آجر داده است اما همچنان اهمیت خود را در ساختمان های سنگین و سخت نظیر پل ها ، تونل ها بهمن گیرها، دیوارهای حائل و سنگ چین ها و کرسی چین ها و … حفظ کرده است.