لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

کتری با آبریزی به شکل اژدها

کتری برنجی

کتری با آبریزی به شکل اژدها

جنس: فلز-برنج

دوره: صفوی

 

کتری با آبریزی به شکل اژدها از جنس فلز-برنج  و مربوط به  دوره صفویه می باشد. تزیینات این کتری شامل نقوش حیوانی، گیاهی و هندسی  است و بدنه کتری شامل  نقوش اسلیمی و طرح دو ماهی به روش ریخته گری و قلمزنی می باشد. همچنین بر روی بدنه کتری امضاء سازنده ظرف ضرب شده است.