لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

کاسه زرین فام

کاسه زرین فام

کاسه زرین فام

جنس: سفال

دوره: سلجوقی

 

این کاسه از  جنس سفال است و قدمت آن به دوره سلجوقی بر میگردد. کاسه سفالی زرین فام کم عمق، دهان گشاد و به  رنگ نخودی مایل به قهوه‌ای است. در مرکز کاسه تصویر یک زن مغول  نقش بسته شده است. در لبه ظرف، نقش خرگوشی  در حال شکار ترسیم شده است . سایر نقوش روی این کاسه شامل  طرح هایی گیاهی، هندسی، انسانی و عناصر تقسیم کننده نقش ها است  و هم چنین نقوش تکرار شونده و نقوش فضا پرکن در این کاسه به  چشم میخورد.