لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

هاون

هاون فلزی

هاون

جنس: فلز-فولاد

دوره: زندیه

 

جنس این اثر از فلز-فولاد است و  قدمت آن به دوره زندیه برمیگردد . هاون فولادی دارای  نقوش گیاهی و حیوانی است و بدنه آن دارای نقوش تکرار شونده اسلیمی نبرد گرفت و گیر (روشی خیال پردازانه و مملو از تخیل در زمینه نزاع و درگیری حیوانات) میباشد.