لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

تاریخچه موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

موزه تاریخ تجارت جندی شاپور موزه ای خصوصی در شیراز با همت مالک مجموعه خسرو رودانی جمع آوری و تاسیس گردیده است. اشیا این موزه  شامل آثار فلزی، سفالی، نسخ خطی، آبگینه و سنگ است. علاقه وافر ایشان به ایران و آثار تاریخی باعث ایجاد اولین و مجهز ترین کارگاه مرمت خصوصی گردیده است که با جذب افراد متخصص در این زمینه شرایط را برای حفاظت و نگهداری اشیا به نحو احسن مهیا کرده اند.
سحر فروزان پور کارشناس ارشد مرمت و حفاظت آثار تاریخی و مدرس دانشگاه به عنوان مدیر موزه تاریخ تجارت جندی شاپور تلاش کرده است با تهیه 2100 جلد کتاب تخصصی در رشته های باستان شناسی، حفاظت، مرمت و باستان سنجی و گردشگری و با در اختیار گذاشتن اشیا موزه ای فضا را برای پژوهش محققین و متخصصان فراهم کرده است.

با تهیه تجهیزات به روز مرمت اشیا و عکاسی تخصصی از اشیا تاریخی و سه بعدی سازی، موزه در حال تبدیل شدن به یکی از مشهورترین موزه های ایران است.