لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

اطلاع رسانی ها

طرح پیشنهادی ایکوم برای "تعریف موزه"

برای خواندن متن کامل خبر اینجا کلیک کنید

شروع مجدد کارگاه های آموزشی RE.ORG

برای اطلاعات بیشتر به وبسایت icrom.org مراجعه کنید

انجمن جوانان حرفه ای بر گزار میکند

“مهارت های نوظهور برای حفاظت از میراث”

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

دوره کارشناسی ارشد /دانشگاه شارجه

دوره کارشناسی ارشد مدیریت حفاظت از میراث

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

کلاس آنلاین حفاظت از میراث چوبی

ایکروم برگزار کننده این دوره آموزشی رایگان برای افراد متخصص میباشد

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

روز جهانی موزه اردیبهشت1401

روز جهانی موزه- قدرت موزه ها

اینجا کلیک کنید

وبینار پول در امپراطوری هخامنشی

سخنران: پروفسور میشائل آلرام

برای خواندن مطلب اینجا کلیک کنید