لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

قمقمه سفالی

قمقمه سفالی

قمقمه سفالی

جنس: سفال

دوره: صفویه

 

قمقمه سفالی بدون لعاب به رنگ نخودی همراه با نقش کنده.  قمقمه سفالی از جنس سفال است و قدمت آن به دوره صفویه برمیگردد. موضوع تزئینات بر روی بدنه این اثر،نقوش حیوانی،گیاهی، هندسی و کتیبه می باشد. کتیبه به خط کوفی مورق یا برگ دار است. بر روی بدنه قمقمه سفالی، نقش دو طاووس که به صورت رخ به رخ یا قرینه روبروی یکدیگر قرار گرفته اند، حک شده است. در هنر ایرانی-اسلامی نقش طاووس همراه با درخت زندگی یا درخت طوبی، به عنوان نقش نمادین بکار میرفته است. این پرنده به عنوان مرغی مقدس مورد توجه بوده است. در دوران باستان معتقد بوده اند طاووس به دلیل نوشیدن آب حیات، عمر جاودانه یافته است.