لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

ظرف مسی قلم زنی شده

ظرف مسی

ظرف مسی بسیار بزرگ قلمزنی شده

جنس: مس

دوره تاریخی: صفویه

ظرف  مسی بسیار بزرگ قلمزنی شده از  جنس مس میباشد و قدمت آن به دوره صفویه بر میگردد . تکنیک ساخت این ظرف ریخته گری، سیاه‌کاری و  قلمزنی است. این ظرف دارای  کتیبه ای  به خط نستعلیق در اطرافش میباشد که محتوای این کتیبه شامل امضاء سازنده و صلوات بر چهارده معصوم می باشد. نقوش گیاهی،طوماری، و اسلیمی به صورت سراسری و تکرار شونده بر بدنه ظرف حک شده است که متاثر از تزیینات معماری دوره صفویه می باشد.