لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

طرح پیشنهادی ایکوم برای “تعریف موزه”

شورای مشورتی ایکوم طرح پیشنهادی “تعریف موزه” را در پراگ به رای گیری میگذارد:

شورای مشورتی متشکل از روسا و هیئت مدیره کمیته های ملی و بین المللی، ائتلاف های منطقه ای و سازمان های وابسته، طرح پیشنهادی”تعریف موزه” را برای رای گیری در مجمع عمومی فوق العاده که در 24 آگوست در ایکوم پراگ2022برگزار میشود،انتخاب کرد.

روشی که منجر به این پیشنهاد شد، توسط کمیته دائمی ایکوم برای تعریف موزه انجام شد. جشم اندازو پتانسیل های آن بر اساس 4دوره مشابه بوده که به 11 مرحله با مدت زمان 18 ماه تقسیم شده است.

ICOM Definition به شدت روی پردازش نتایج رایزنی 4 و تشریح دو پیشنهاد نهایی که برای رای گیری در نود و یکمین جلسه شورای مشورتی ارائه شده،کارکرده است.

طرح پیشنهادی انتخاب شده به هیئت اجرایی ارائه خواهد شد و سپس در پراگ در جریان مجمع عمومی فوق العاده در 24 آگوست به رای گذاشته خواهد شد. لطفا توجه داشته باشید که تصمیم در مورد پذیرش طرح پیشنهادی تا آن زمان اتخاذ نخواهد شد.

طرح پیشنهادی “تعریف موزه”

“موزه یک موسسه غیرانتفاعی و دائمی است درخدمت جامعه که به تحقیق، جمع آوری و حفاظت، تفسیر و نمایش میراث ملموس و نا ملموس می پردازد. موزه هایی که برای عموم باز، در دسترس و فراگیر هستند، تنوع و پایداری را تقویت می کنند. عملکرد انها اخلاقی، حرفه ای و با مشارکت و برقراری ارتباط با جوامع مختلف است. آنها تجربیات متنوعی را برای آموزش و تامل، به اشتراک گذاشتن دانش ولذت بردن ارائه میدهند.”

تعریف فعلی “موزه”

بر اساس اساس نامه ایکوم که توسط بیست و دومین مجمع عمومی در وین، اتریش، در 24 آگوست2007 به تصویب رسید، تعریف فعلی به شرح زیر است:

“موزه موسسه ای غیر انتفاعی و دائمی در خدمت جامعه و در جهت پیشرفت و توسعه آن است، که برای عموم آزاد است و از میراث ملموس و ناملموس بشریت و محیط زیست، با هدف مطالعه، آموزش و لذت بردن، محافظت میکند، درباره آن تحقیق و با آن ارتباط برقرار میکند.”

 

لینک اصلی خبر: cimam.org