لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور
وبینار ، پول در امپراتوری هخامنشی

وبینار”پول در امپراطوری هخامنشی” 

 سخنران:پروفسور مشائل آلرام/مترجم:احسان شورابی

نمایشگاه خط و خاک برگزار شده توسط موزه جندی شاپور با مدیریت سحر فروزان پور

نقش موزه های خصوصی کشور در حفظ و صیانت از اشیا تاریخی و فرهنگی

باحضور:ساسان قاسمی/محمدرضا زاهدی/اعظم عظیمی/کرم میرزایی/سحر فروزانپور

وبینار طرح های پژوهشی

وبینار تخصصی طرح های پژوهشی

سخنرانان:پرستو نعیمی/ماندانا طیبی/فرامرز رستمی/فاطمه علیمیرزایی

سلسله گفتارهای تخصصی موزه داری

سلسله گفتارهای تخصصی موزه داری با موضوع مدیریت مجموعه ها

سخنران:ساسان قاسمی/سحر فروزان پور

نشست تخصصی تفکر طراحی برای موزه ها

تفکر طراحی برای موزه ها(طراحی رویدادهای مخاطب محور)

سخنرانان:مهران نوروزی/مریم دشتی زاده/سحر فروزانپور

سلسله جلسات شب موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

نشست تخصصی شب موزه

سخنرانان:ساسان قاسمی/سارا کریمان/رضا توسلی/سحر فروزانپور/طاهره کشتکار

نشست تخصصی نمایشگاه موزه ای

نمایشگاه موزه ای(بایدها و نبایدها)

سخنرانان:حمید وکیل باشی/مریم دشتی زاده/سحر فروزانپور