لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

روز جهانی موزه1401

روز جهانی موزه-قدرت موزه ها

پوستر میراث
پوستر روز جهانی موزه
پوستر ایستگاه مترو امام حسین (ع)
کسب مقام موزه ی برتر در شاخص نگهداری و حفاظت 1401

 

 

 

کسب مقام موزه برگزیده در شاخص های “نگهداری و حفاظت” و ” اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی” در سال 1400

 

 

کسب مقام سوم در شاخص “فعالیت در فضای مجازی” و “آموزش”

 

 

کسب مقام چهارم کشوری

 

 

 

 

گزیده ای از عکس های نمایشگاه های برگزار شده به مناسبت روز جهانی موزه ها

پوستر روز جهانی موزه

به مناسبت روز جهانی موزه

تاریخچه ایکوم: بازگشت به پیدایش  روز جهانی موزه

با توجه به اینکه  May  18، روز جهانی موزه می باشد، بهتر است نگاهی داشته باشیم به سال1978.

در این مقاله ما شما را دعوت میکنیم به خواندن داستان و تاریخی که در پشت پیدایش این نقطه عطف بزرگ در بوجود آمدن تجمع بین المللی موزه ها وجود دارد (برگرفته از آخرین آرشیو های دیجیتالی ما-ایکوم).

1978: تولد یک ایده

در اوایل 1949 Adre Leveille ،رئیس کمیته ی ایکوم بین سال های 1948 تا 1956، در انتهای سخنرانی خود درباره معرفی مسائل و مشکلات موزه ها ، اصطلاح ” جنگ صلیبی موزه” را به کار برد  و این شعار را داد:   موزه ها در خدمت همه