لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

پروتکل اخلاقی ایکوم

ایکوم پروتکلی را در مورد رعایت قوانین اخلاقی ایکوم، در هنگام جنگ و درگیری ایجاد خواهد کرد

 

در 19 آگوست، هیئت اجرایی با اتفاق  اکثر آرا، پروتکلی را برای رسیدگی به تعارضات به عنوان بخشی از روند بازنگری در حال انجام آیین نامه اخلاقی ایکوم برای موزه ها تصویب کرد.

از 24 فوریه، شورای بین المللی موزه ها (ICOM) ، با نگرانی زیادی، جنگ در اوکراین را از نزدیک زیر نظر دارد.  ایکوم به عنوان یک سازمان غیردولتی (NGO)، که به حفاظت از میراث فرهنگی در سراسر جهان می پردازد، تخریب عمدی میراث فرهنگی اوکراین توسط روسیه را به شدت محکوم می کند،  و تعهدات خود را به عنوان یک کشور عضو کنوانسیون 1954 لاهه ، برای حفاظت از آثار فرهنگی، در صورت درگیری مسلحانه  یادآور می شود.

ایکوم، کمیته‌های آن، اعضا و دبیرخانه آن به‌طور خستگی‌ناپذیری  برای حمایت از همکاران متخصص خود که در موزه‌های اوکراین فعالیت دارند،  کمک‌های مادی ارسال می کند، کارهای  امدادی برای پناهندگان انجام می دهد و تلاش میکند  به عنوان پلی بین سهامداران محلی و بین‌المللی عمل کند. علاوه بر این، در هفته‌های آینده، ایکوم فهرست قرمز اضطراری اشیاء فرهنگی در معرض خطر را برای اوکراین منتشر خواهد کرد تا با قاچاق غیرقانونی پس از تهاجم، مبارزه کند.

ایکوم مایل است  مجددا از جامعه بین المللی موزه به خاطر سرازیر شدن حمایت آنها از اوکراین قدر دانی کند. ایکوم همچنین بیانیه ایکوم روسیه ، بر رعایت مفاد کنوانسیون 1954 لاهه و مکاتبات اخیر آنها که تعهد خود را همراه با همه اعضای ایکوم به منشور اخلاقی ایکوم برای موزه ها بیان می کند، از 26 فوریه  تأیید می کند.

ایکوم وظیفه دارد جامعه موزه‌ها را علیه تخریب عمدی میراث فرهنگی متحد کند و از موزه‌ها به عنوان ابزار مهم ایجاد  تفاهم و صلح متقابل دفاع کند. به عنوان شبکه ای از متخصصان موزه، ایکوم علاوه بر اینکه از موزه ها میخواهد طبق استانداردها عمل کنند، از استقلال  عمل آنها  نیز دفاع می کند.

یافته‌های پروژه مدیریت بر نظارت موزه‌ها، که توسط کمیته بین‌المللی مدیریت ایکوم  (INTERCOM) و CIMAM انجام شد، به روند نگران‌کننده افزایش مداخلات سیاسی در موزه‌ها و مؤسسات فرهنگی اشاره می‌کند.

پس از گفتگو با رئیس جمهور، مدیرکل و دبیرخانه، رئیس شورای مشورتی و سخنگویان کمیته های ملی و بین المللی، هیئت اجرایی ایکوم  اعلام کرد که نیاز به دیدگاهی جهانی  است در مورد: چگونگی اطمینان از اینکه مفاد منشور اخلاقی ایکوم برای موزه‌ها،  در چارچوب درگیری‌های مسلحانه، ایدئولوژیک و درگیری و جنگ با هر ماهیتی، در هر کجا و در هر زمان که ممکن است رخ دهد.

بنابراین، در 19 آگوست، هیئت اجرایی به اتفاق اکثر آرا، پروتکلی را  برای رسیدگی به تعارضات به عنوان بخشی از روند بازنگری در حال انجام منشور اخلاقی ICOM برای موزه ها تصویب کرد. این موضوع زمینه‌های ملی مختلف کمیته‌های ایکوم را در مقابل دولت‌های ملی آن‌ها در نظر می‌گیرد و راهبردهایی برای حمایت از آنها در بر می‌گیرد. با توجه به مقیاس جهانی درگیری های فعلی، هیئت اجرایی توصیه کرده است که کمیته دائمی اخلاق ایکوم (ETHCOM) بلافاصله پس از کنفرانس سه ساله در پراگ،  به این پروتکل اولویت بدهد.

 

در زمان صلح و یا  درگیری ( وجنگ) ، ایکوم از استقلال، یکپارچگی و حرفه ای بودن موزه ها و متخصصان موزه ها، مطابق با منشور اخلاقی موزه ها و بیانیه ایکوم در مورد استقلال موزه ها (2018) حمایت می کند.

 

برگرفته از سایت : https://icom.museum/

لینک اصلی خبر: https://icom.museum/en/news/icom-will-establish-a-protocol-on-respecting-the-icom-code-of-ethics-during-conflicts/

 

“The original text belongs to ICOM, and The Jondishapour Museum of Trade History assumes responsibility for the quality of the Persian translation.’’